E.S. MATERIAL D'OFICINA, S.L.

info@eis.cat

tel. 972822121 / fax. 972823030

 
 
 

copiadores / impressores / escàner color i blanc i negre
ordinadors

software terminal punt de venda(hosteleria i comerç)
software gestió i comptabilitat

video vigilancia

servei tècnic propi